Styrelsen Informerar
Styrelsens förslag på verksamhetsplan för år 2019
  • Årsmöte tisdagen den 26 februari kl 18:00


  • Familjedag lördagen den 23 mars kl 11:00


  • Lotteridragning med spelkväll lördagen den 15 juni kl 15.00


  • MC-träff en onsdag i juli


  • Spelstämma lördagen 27 juli


  • Cirkelverksamheten fortsätter som vanligt våren och hösten.


  • Underhållsarbeten skall utföras på Sågbacken och Gunnars stuga.


  • Medlemsmöten; datum kommer att anslås och delas ut i brevlådor.


  • Reservation för datum
Styrelsen informerar:

Föreningsstuga på 30kvm går att hyra vid enstaka tillfällen


Vi finns även på Facebook: