Styrelsen Informerar

Långskogs intresseförening kallar till årsmöte!


Tisdag 25 februari 2020

kl 18.00 Gunnars stuga

Eventuella förslag tillverksamhetsplanen för 2020 lämnas till styrelsen minst 14 dagar

före årsmötet.


Välkomna!