Byns historia

Långskogsbyns historia

För 11 000 år sedan fanns inte Långskogsbygden, då var det bara inlandsis som omgav platsen där byn ligger i dag. Men för 10 000 år sedan började isen smälta och då hände det saker. Långskogs bruk, Sörfors bruk, Norafors bruk och Johannisfors bruk bildade tillsammans Sörforsverken. Bruket i Långskog var aktivt 1780-1877. Idag finns resterna av bruksmiljön kvar, bland annat ett par stenmurar som troligen utgjorde fundamentet för stångjärnshammaren.