Byns historia

Långskogsbyns historia


För 11 000 år sedan fans inte Långskogsbygden, då var det bara inlandsis som omgav platsen där byn ligger i dag, men för 10 000 år sedan började isen smälta och då hände det saker. Långskog bruk bildade tillsammans med Sörfors bruk, Norafors bruk och Johannisfors bruk Sörforsverken. Bruket i Långskog var aktivt 1780-1877. Idag finns resterna av bruksmiljön kvar, bland annat ett par stenmurar som troligen utgjorde fundamentet för stångjärnshammaren.___________________________________________________________           ___________________________________________________________

BOSTUGA

Långskog 1:18.

Foto: Sundsvalls Museum


___________________________________________________________

BOSTUGA

Gammal bostuga i Långskog.

Foto: Sundsvalls Museum

___________________________________________________________

SOCKELN

Återstoden av manufaktoriet i Långskog.

Foto: Sundsvalls Museum


___________________________________________________________

BONDGÅRD

Gammal bondgård i Långskog 1:8.

Foto: Sundsvalls Museum

___________________________________________________________