Styrelsen

Styrelse och ansvarsområden 2023

Styrelsen från och med 20220223
För kontakt klicka, på symbolen vid resp. foto

Styrelsen

Lennart Persson - Ordfrande
Leif Strmberg - Vice Ordfrande
Lisa Fritzon - Kassör
Birgitta Stockhaus - Sekreterare
Ulla Fritzon - Ledamot
Håkan Wiklander - Ledamot
Eivor Ljunglöv - Ledamot
Evelina Hedström - Adjungerad

Styrelsesuppleanter

Fredrik Backlund

Anderson linder
Alvar Tjernell

Folke Ljunglöv

Revisorer

Linnea Skogli

Rickard Danielsson
Jens Schedin (suppleant)

Valberedning - Utses varje årsmöte, Nuvarande är:

Kjell höglund (Sammankallande)

Jan-Erik Andersson

Anders Bergkvist

Ansvarsområden

Anders Linder, Ulla Fritzon - Gunnars Stuga

Ann-kristin Franzon - Studieansvarig

Jason Burke, Evelina Hedström - Fotograf, Hemsida, Facebook

Folke & Eivor Ljunglöv - Sågbacken
Ulla Fritzon - Höstmarknad, Familjdagen
Eivor Ljunglöv - Ordförande Festkommitte

Folke ljunglöv, Jan-Eirk Anderson, Håkan Wiklander,
Gunvor Elfström, Anita Schedin, Ann-kristin Franzon
& Monica Östman - Festkommitte