Styrelsen

Styrelse och ansvarsområden 2024

Styrelsen från och med 20240226
För kontakt skriv på langskogsbif@gmail.com

Ordförande

Anne Liljedahl

anne.liljedahl@gmail.com


Vice Ordförande

Leif Strömberg

leffe.stromberg@my.com


Sekreterare

Ann-Krisitin Fransson

anki.fransson@hotmail.com


Sofie Fernlund - Kassör

Håkan Wiklander - Ledamot

Lotta Engberg - Ledamot

Camilla Sandström - Ledamot

Elias Elmström - Suppleant

Fredrik Backlund - Suppleant

Folke Ljunglöv - Suppleant

Monica Östman - Ansv Gunnarst stuga

Malin Nyström - Höstmarknad

Jason Burke - Adjungerad Fotograf, Hemsida

Evelina Hedström - Adjungerad Facebook

Nästa styrelsemöte: 2/6 klockan 17.00 i Gunnars stuga.